Mis on Siioni Kannel?

Siioni Kannel on väike laulik, esialgu vaid üks vihik. See koosneb evangeelsete äratusliikumiste vaimulikest lauludest, mis on pärit peamiselt põhjamaadest, aga ka Ameerikast. Mõned neist on üle 100 aasta vanad, teised on nooremad või lausa uued.

Eestis tegi 1900ndate algul põhjapanevat tööd nende laulude tutvustamiseks tolleaegne Noarootsi köster Johann Klaanmann, kes koostas ja laskis välja anda mitmed eesti keelde tõlgitud lauluvihikud nime all "Laulud Talle kiituseks". Neid laule tarvitati mh vennastekoguduses. Hiljem köideti vihikud raamatuiks. Kordustrükke pole viimastel aegadel tehtud, aga mitmed sealsed laulud leiduvad 1990ndate lõpul välja antud EEKBL laulikus "Vaimulikud laulud".

Kui me saime seoses SLEFi (Rootsi Luterlik Evangeeliumi Ühendus Soomes) kuulutusreisidega Eestisse nende lauludega tuttavaks, siis võtsime mitmed neist kohe kasutusele ja nad leidsid hea vastuvõtu. Nii mõnedki inimesed mäletasid neid veel lapsepõlvest saadik. Otsustasime siis trükkida neist ja ka teistest lauludest väikse kogumiku. Laulud on valinud köster ja jutlustaja Juhani Martikainen, kes on ka ise mõned laulud kirjutanud ja mõned varem ilmumata laulud eesti keelde tõlkinud. Vanemate laulude keelt on kohati veidi kaasajastatud, aga viisid on muutmata.

Me tahame nende lauludega kuulutada päästet Jeesuses Kristuses, mis on väljateenimata kingina valmis seatud kõikidele inimestele. See on ainus sõnum, mis annab hingele rahu ja pakub südamele tõsist rõõmu.

Vihik ilmub pea trükist.

Ühehääle nootidega laulud pdf
Neljahääle nootidega laulud